Generalforsamling og ølsmagning

Årets generalforsamling blev holdt på Målet på Bindslevs Plads og startede med en ølsmagning med øl fra Kragelund Bryghus. Efter 3 velsmagende øl, var det tid til den mere officielle del. Dagsorden iflg vedtægterne John Dorf blev valgt som dirigent og konstaterede af generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Formanden aflagde beretningen der omhandlede det sidste års

Læs nyhed

Indkaldelse til generalforsamling og ølsmagning d 20/3 kl. 18.30 på Målet på Bindslevs Plads

Generalforsamlingen afholdes kl. 18.30 på Målet på Bindslevs Plads Før generalforsamlingen er SIFosis vært ved en lille ølsmagning med øl fra Kragelund Bryghus og en sandwich. Af hensyn til ølsmagning og maden, skal du tilmelde dig senest mandag 18/3 kl. 12. Selve generalforsamlingen kræver ikke tilmelding. Tilmelding via mail til silkeborg@sifosis.dk. Dagsorden iflg vedtægterne. Valg

Læs nyhed

Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling var en velbesøgt en af slagsen. Først var der rundvisning på Jysk Park med Camila, vores SLO og bagefter blev generalforsamlingen afholdt i Cafe Carlsberg. Der var 25 fremmødte og vi startede med en sandwich. Formandens beretning og regnskabsførerens regnskab blev godkendte. Undervejs var der en god debat om evt fremtidige arrangementer. Valget

Læs nyhed

Nyhedsbrev sommer 2022

Nyhedsbrev sommer 2022 Sikke en sæson, vi lige har afsluttet. Bronzemedaljer og det bedst spillende hold i superligaen og ikke mindst europæiske kampe til efteråret. Hvem i alverden havde troet det, da vi rykkede op sidste år. Og sikke en stemning der har været på stadion, både ude og hjemme. Vi håber at se jer

Læs nyhed

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 23/3 kl 18.30   Hermed indkaldes du til årets generalforsamling i SIFosis. Generalforsamlingen afholdes onsdag d 23/3 kl 18.30 på Målet, Bindslevs Plads 18. Spisning og generalforsamling er kun for medlemmer af SIFosis. Før generalforsamlingen er SIFosis vært ved et par stykker smørrebrød og en øl eller en vand. Af hensyn til

Læs nyhed

Referat af generalforsamling 23.03.2021

Afholdt online via Teams John Dorf blev valgt som dirigent, Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og dermed lovlig Thomas fik ordet til formandens beretning. Sidste års generalforsamling blev afholdt i september pga corona pandemien og derfor dækkede dette års beretning kun et halvt år. Endnu et halv år i coronaens

Læs nyhed

Indkaldelse til generalforsamling og hjælp til tifo opsætning

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d 23/3 kl 19. Grundet corona situationen afholdes generalforsamlingen online via Microsoft Teams. Dagsorden iflg vedtægterne. Valg af dirigent Formandens beretning¨ Regnskab Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelse Eventuelt Deltag og gør din indflydelse gældende. Thomas Henningsen og Lis Hansen er på valg. Lis Hansen genopstiller, det gør Thomas

Læs nyhed

TIFO til Helsingør kampen

Til Helsingør kampen valgte vi i SIFosis at lave en mosaik tifo for at støtte drengene på banen, når vi nu ikke kunne være der på tribunen. Der er 1783 sæder på øvre afsnit af Mascot tribunen og de skulle alle dækkes af plastik poser, 1413 i rødt og 370 i hvidt. Det tog 11

Læs nyhed

Referat af generalforsamling 28/9 2020

Formand Thomas Henningsen bød velkommen til de fremmødte. John Dorf blev valgt som dirigent. Dirigenten fastslog af indkaldelsen var udsendt rettidigt og dermed var generalforsamlingen lovlig. Første punkt på dagsordenen var formandens beretning som stod i coronaens tegn. Halvandet års periode. Ny SLO, 1. division, SL og igen 1. division. Planer om opstartsmøde, blev ’overtaget’

Læs nyhed

Indkaldelse til generalforsamling i SIFosis mandag d 28/9 kl 17 i Søholthuset på Jysk Park.

Invitation til generalforsamling. Generalforsamling mandag 28/9 KL. 17 i Søholthuset på Jysk Park, der tages selvfølgelig corona hensyn. Før generalforsamlingen giver SIFosis en sandwich. Mad og generalforsamling er kun for medlemmer. Af hensyn til madbestilling skal du give besked senest d 25/9 kl. 16. Selve generalforsamlingen kræver ikke tilmelding. Evt forslag skal være bestyrelsen i

Læs nyhed

Udsættelse af generalforsamling

I lyset af situationen med corona virus har bestyrelsen besluttet at udskyde årets generalforsamling til andet kvartal. Iflg vedtægterne skal den holdes senest med udgangen af første kvartal med varsel 14 dage før. Dette kan vi ikke leve op til i den nuværende situation, da vi ikke kan finde lokaler og heller ikke ønsker at

Læs nyhed